Projekty Interreg

Mikroprojekty własne Stowarzyszenia „Region Beskidy”

 

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Mikroprojekty  własne mogą być realizowane w ramach dwóch osi priorytetowych Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 tj.:

  • oś 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,
  • os 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenie się przez całe życie

Mikroprojekt własny jest to szczególny rodzaj mikroprojektu wspólnego:

  • realizowanego  przez co najmniej 2 partnerów z 2 krajów tj.  partnerów projektu parasolowego (PWPP i PPP) , z zachowaniem 4 kryteriów współpracy: wspólne opracowanie mikroprojektu, wspólny personel, wspólne wdrażanie mikroprojektu, wspólne finansowanie mikroprojektu,
  • obowiązuje zasada Partnera Wiodącego,
  • wartość dofinansowania pojedynczego mikroprojektu wynosi od 2 000,00  do 100 000,00 EUR,
  • maksymalna wartość całkowita budżetu to 140 000,00 EUR.
 MIKROPROJEKT WŁASNY pt. ”Powietrze nie zna granic” – realizowany wspólnie z partnerem Združenie Región Beskydy.

Do pobrania:

FILM EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH wersja PL
FILM EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH wersja SK
MINUTOWY SKRÓT FILMU EDUKACYJNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH wersja PL

PAKIET ZALECEŃ PROEKOLOGICZNYCH DLA POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO pdf

PAKIET EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
– plan konspektu lekcji wychowawczej
– plakat A1
– gra A1
– plakat i gra A4
– pytania i odpowiedzi do gry
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
– formularz zbiorczy prac
– karta zgłoszeniowa

 

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Mikroprojekty  własne mogą być realizowane w ramach dwóch osi priorytetowych Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 tj.:

  • oś 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
  • os 4 – Współpraca instytucji i społeczności
  1. MIKROPROJEKT WŁASNY pt. „Razem” – realizowany wspólnie z partnerem czeskim stowarzyszeniem Region Beskydy.

Do pobrania Publikacja podsumowująca działania projektowe:

Publikacja