Vyhľadávanie partnera
Vyhľadávanie partnera wewillweb 2023-10-20
Vzhľadom na cezhraničný charakter programu INTERREG Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 musia byť všetky malé projekty realizované v partnerstve, t. j. v spolupráci medzi minimálne dvoma subjektmi, z ktorých jeden pochádza z Poľska a druhý zo Slovenska (z organizačného a právneho hľadiska sú výnimkou Európske zoskupenia územnej spolupráce, ktoré sú tzv. jediným prijímateľom).

POMOC PRI HĽADANÍ PARTNERA

Formulár spolupráce 2021_2027 SK
Formularz współpracy 2021-2027 PL

Skip to content