Zaproszenie do konsultacji koncepcji mikroprojektów

W związku z trwającym do 9 września br.  I naborem mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w ramach 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” oraz 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”, zapraszamy Państwa do konsultowania koncepcji planowanych mikroprojektów.
Konsultacje prowadzone są w biurze Stowarzyszenia „Region Beskidy” od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00. Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminów konsultacji telefonicznie, pod numerem 33 488 89 21 lub  33 488 89 26.
Serdecznie zapraszamy.

Skip to content