Wnioski składane do 15 listopada 2016 roku – podpisanie wniosku podpisem elektronicznym SRB

Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może upoważnić Zarządzającego FM (Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej) do podpisania wniosku o dofinansowanie.

Wzór pełnomocnictwa do podpisywania wniosku za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Zarządzającego FM stanowi załącznik nr M.19 do Wniosku o dofinansowanie i znajduje się w zakładce Pobierz.

W przypadku mikroprojektów planowanych do złożenia w terminie do 15 listopada 2016 roku w Upoważnieniu należy wskazać Główną Księgową Stowarzyszenia „Region Beskidy” – Panią Katarzynę Mróz-Karosek.

[jed_jumbotron] Wnioskodawcy, którzy planują złożyć wnioski do 15.11.2016r. i chcą skorzystać z możliwości podpisania wniosku przez Zarządzającego FM muszą złożyć upoważnienie (fax-em, skan na e-mail lub osobiście) do biura Zarządzającego FM w Bielsku-Białej, przy ulicy Widok 18/1-3 do godz. 15:30 dnia 14.11.2016r. [/jed_jumbotron]

Dalszy sposób postępowania:

  • pracownik Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Stowarzyszenia „Region Beskidy”) – niezwłocznie po otrzymaniu upoważnienia przekaże e-mailem osobie do kontaktu wskazanej w Upoważnieniu login pracownika Zarządzającego FM, który podpisze wniosek w imieniu Wnioskodawcy,
    •    po otrzymaniu loginu pracownika Zarządzającego FM, Wnioskodawca musi dodać nowego użytkownika w zakładce wniosku „Dostęp do projektu”:
    w rubryce „nazwa użytkownika” należy wpisać otrzymany login pracownika Zarządzającego FM, odznaczyć opcję „sygnatariusz” i kliknąć klawisz „zapisz”,
    •    następnie Wnioskodawca musi sfinalizować wniosek – w przypadku najbliższego naboru finalizacja musi nastąpić w terminie do 14.11.2016, do godziny 15.00,
    •    wskazany pracownik Zarządzającego FM podpisze wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym w imieniu Wnioskodawcy.

Załącznik nr M.19 Wzór pełnomocnictwa do podpisywania wniosku za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Zarządzającego Funduszem

Skip to content