II posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – zakończone

W dniu 7 grudnia 2016 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Żylińskiego Kraju Samorządowego (Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika) odbyło  się DRUGIE POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020. Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas I naboru w ramach projektów parasolowych Euroregionu Beskidy z Żylińskim Krajem Samorządowym, tj. „MikroINTERREG PL-SK” oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK”.

Podczas spotkania omówiono stan wdrażania projektów parasolowych w 1 i 3 osi priorytetowej wraz z planowanym harmonogramem realizacji oraz podjęto decyzje w sprawie:

– ustalenia limitu punktowego dla zatwierdzenia lub odrzucenia złożonych w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów,

– zatwierdzenia listy mikroprojektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach I osi priorytetowej oraz III osi priorytetowej Programu Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020, złożonych w I naborze wniosków aplikacyjnych – zgodnie z uwagami ekspertów oraz zaleceniami członków Komitetu,

– zatwierdzenia dodatkowego eksperta oceniającego jakościowo mikroprojekty

W załączeniu:

  1. Lista zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I naboru w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 –  1 Oś priorytetowa
  2. Lista zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I naboru w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 –  3 Oś priorytetowa
Skip to content