Konferencja dla Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

W dniu 15 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej odbyła się konferencja poświęcona Programowi  Interreg V – A Polska-Słowacja 2014 – 2020 w Euroregionie Beskidy. Spotkanie to było pierwszym z cyklu jakie planowane są w ramach słowackiego projektu parasolowego Euroregionu Beskidy. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Prezes Stowarzyszenia „Region Beskidy” – Pan Zbigniew Michniowski. Wśród zaproszonych prelegentów wystąpiły m.in.  Pani Barbara Serbinowska  reprezentująca Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju oraz   Pani Bożena Mendrek-Gańczarczyk – główny specjalista w Referacie Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, które w swoich prezentacjach przestawiły możliwości pozyskania funduszy unijnych w ramach innych programów niż Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. Druga część konferencji stanowiła podsumowanie I naboru wniosków w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020. PodsumowaniaI naboru w polskiej części Euroregionu Beskidy dokonał Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” – Pan Marcin Filip, natomiast prezentację podsumowującą słowacki nabór wniosków zaprezentował Pan Michał Patus – Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich oraz Rozwoju Regionalnego w Żylińskim Kraju Samorządowym.
W trzeciej części konferencji głos oddany został praktykom, czyli osobom reprezentującym podmioty, które zrealizowały mikroprojekty w Euroregionie Beskidy we wcześniejszych naborach w latach 2007-2014. O korzyściach, ale i słabych punktach polsko-słowackich mikroprojektów opowiadały m.in. Pani Jolanta Koźmin – Prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, Pani Katarzyna Fujak – reprezentująca Babiogórski Park Narodowy oraz Pani Monika Kasperek-Zacny – reprezentująca Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Po wystąpieniach wszystkich zaproszonych gości otwarty został panel dyskusyjny.

Skip to content