Zawody deficytowe!!! – informacje przydatne w 3 osi priorytetowej

Poniżej link do strony internetowej z informacjami, które mogą być przydatne dla Mikrobeneficejntów, planujących realizację mikroprojektów w ramach 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.

http://barometrzawodow.pl/

Skip to content