Przedłużenie III czeskiego naboru wniosków

W związku z ustaleniami podczas  Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Beskidy uprzejmie informujemy, iż trwający III nabór wniosków o dofinansowanie (planowany do 31 marca br.) zostaje przedłużony do 23 maja 2017 roku. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego na którym rozpatrywane będą złożone w III naborze wnioski projektowe, będzie miało miejsce końcem lipca 2017 roku.

 

Przypominamy, iż w III naborze wniosków dofinansowane będą następujące typy mikroprojektów:

typu A – wspólne, z Partnerem Wiodącym,

typu B – partnerskie/komplementarne,

typu C – samodzielne – mogą być składane tylko przez nowych kwalifikowalnych wnioskodawców *

 

*Wnioskodawca, który do tej pory nie uczestniczył (merytorycznie i finansowo) w żadnym mikroprojekcie w ramach POWT RCZ-RP 2007-2013. Za projekt realizowany przez nowego wnioskodawcę uznaje się pierwszy wniosek o dofinansowanie złożony przez niego i zatwierdzony przez EKS. W przypadku złożenia kilku mikroprojektów na to samo posiedzenie EKS wszystkie są uznawane za złożone przez nowego wnioskodawcę. Za mikroprojekty nowego wnioskodawcy uznaje się także te, które składane są przez podmioty nieposiadające osobowości prawnej (które nie korzystały do tej pory ze środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RCz-RP na realizację mikroprojektu) za pośrednictwem jednostek prowadzących, które korzystały już ze środków z FM POWT RCz-RP 2007-2013.

Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:

Oś priorytetową 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Oś priorytetową 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

 

Informujemy, iż trwają prace nad aktualizacją niektórych załączników projektowych. Wkrótce nowe wersje załączników zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej w zakładce Pobierz.

 

Zachęcamy do konsultowania pomysłów projektowych z pracownikami Działu Czeskiego w biurze Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/1-3 po uprzednim uzgodnieniu terminu konsultacji pod numerem telefonu 33 488 89 22.

 

Skip to content