Kurier Transgraniczny

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z marcowym numerem Kuriera Transgranicznego publikowanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny z Krakowa poświęconego Funduszowi Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

KURIER TRANSGRANICZNY MARZEC 2017
https://pl.plsk.eu/newsletter-programu

Skip to content