II NABÓR MIKROPROJEKTÓW ZAKOŃCZONY

31 marca 2017 r. o godz. 15:00 zakończył się w Euroregionie Beskidy i Wyższej Jednostce Terytorialnej w Żylinie II nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja do, uruchomiony dla:
– I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w II naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 576 333,86 EUR) oraz – III osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w II naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 282 351,65 EUR)
W ramach naboru złożono 57 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2 883 213,46 EUR
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

po stronie polskiej 30 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1 338 418,03 EUR z EFRR:

  • 27 wniosków o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” na łączną kwotę
    1 202 360,87 EUR z EFRR,
  • 3 wnioski o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” łączną na kwotę 136 057,16 EUR z EFRR,

po stronie słowackiej 27 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1 544 795,43 EUR z EFRR:

  • 22 wnioski o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” na łączną kwotę
    1 372 653,88 EUR z EFRR
  • 5 wniosków o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” na łączną kwotę  172 141,55 EUR z EFRR

Lista złożonych mikroprojektów znajduje się w załącznikach:

Wnioski-o-dofinansowanie-mikroprojektów-II-nabór-I-oś-priorytetowa

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów II nabór – III oś priorytetowa

 

Skip to content