Otwarcie naboru wniosków dla drugiej osi priorytetowej INTERREG V-A PL-SK


4 maja 2017 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania.

Nabór jest uruchomiony dla drugiej osi priorytetowej Programu „Zrównoważony transport transgraniczny”,  celu szczegółowego: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi”.

Więcej informacji o naborze znajdą Państwo na stronie Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja

Skip to content