Szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Serdecznie zapraszamy  Beneficjentów, których wnioski o dofinasowanie zostały zatwierdzone podczas I naboru wniosków o dofinasowanie mikroprojektów (I i III oś priorytetowa Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020) na szkolenie dotyczące „Realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się  19 lipca 2017 r. o godzinie  10:00 w  siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ulicy Widok 18/1-3

 

Szkolenie jest  bezpłatne. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać  telefonicznie pod nr tel. 33/488 89 24 do 17 lipca br.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić takich jak: przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych, alternatywne formy materiałów, zapewnienie systemu wspomagającego słyszenie, zapewnienie tłumacza języka migowego, specjalne wyżywienie, inne.

 

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 

 

Skip to content