ROZSTRZYGNIECIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Zapytanie ofertowe na realizację zadania nr 2: Działania edukacyjno – promocyjnego o szerokim zasięgu społecznym, mikroprojektu pt. : „Powietrze nie zna granic” realizowanego z Programu Interreg V-A Polska –Słowacja na lata 2014-2020.

Zakres zadania obejmował:

Opracowanie materiałów edukacyjnych tj. konspektu zajęć lekcji wychowawczej, prezentacji multimedialnej, filmu edukacyjnego w dwóch wersjach językowych (Polski i Słowacki) z zakresu ochrony powietrza, dziedzictwa przyrodniczego, niezbędnych do przeprowadzania zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych/ gimnazjalnych w Polsce i na Słowacji.

Informujemy, że w wyniku konkursu ofert  złożone zostały trzy oferty.  Z pośród nich wybrana została firma REFOCUS MEDIA BIELSKO-BIAŁA, z siedzibą przy ulicy Legionów 26/28 w Bielsku-Białej, która opinią komisji zaproponowała najkorzystniejszą ofertę na materiały edukacyjne.

Pozostałym Wykonawcom dziękujemy za złożenie ofert.

Skip to content