Zagrali "Razem"


Wczoraj tj. 3 września br. na boiskach sportowych BTS Rekord w Bielsku-Białej, odbył się Polsko-Czeski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Euroregionu Beskidy. Zmagania sportowe młodych piłkarzy, były uwieńczeniem jednego z działań realizowanego w Euroregionie Beskidy mikroprojektu „Razem”. Projekt ten w 85% dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz w 5 % z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej zakłada integrację różnych grup społecznych takich jak dzieci, młodzież, seniorzy, czy też osoby niepełnosprawne.

Właśnie w ramach wspólnej integracji dzieci, Euroregion zaplanował realizację działania pt: „Polsko Czeskie spotkania futbolowe”, w ramach którego zorganizowano polsko-czeski zimowy obóz sportowo-integracyjny oraz obóz letni, a całość została zakończona Polsko-Czeskim Turniejem Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Euroregionu Beskidy. Dzięki realizacji projektu młodzi piłkarze mieli możliwość wspólnej zabawy ze swoimi rówieśnikami z drugiej strony granicy, poznali nowe techniki trenerskie oraz mogli podjąć rywalizację z kolegami z Czech i ze Słowacji podczas turniejów i sparingów. Dzięki współpracy z BTS Rekord w projekcie uczestniczyło wiele drużyn z całego obszaru Euroregionu Beskidy, między innymi z Wilkowic, Czechowic-Dziedzic, Międzybrodzia, Milówki, Bielska-Białej, Węgierskiej Górki, Namestowa czy Frydlantu nad Ostravici.

Wczorajszy turniej odbywał się przy mało sprzyjającej aurze. Opady deszczu zmusiły organizatorów do lekkiej modyfikacji programu, niemniej mali zawodnicy wykazali się wielkim profesjonalizmem i dzielnie walczyli zarówno z przeciwnikami jak i brzydką pogodą. Turniej, którego założeniem było wyłonienie najbardziej bramkostrzelnej drużyny wygrali mali sportowcy z Milówki.

Realizacja mikroprojektu „Razem” między innymi pozwoliła pokazać wielu klubom sportowym z terenu Euroregionu Beskidy, że warto współpracować ze sobą w ramach transgranicznych kontaktów z partnerami z Czech, szczególnie, że współpraca taka jest bardzo efektywna i wspierana przez Unię Europejską między innymi w ramach mikrofunduszy. Dzieciom natomiast dała szansę na nawiązanie przyjacielskich kontaktów „ponad granicami”. Dała im także możliwość rywalizacji na międzynarodowej arenie. Z dużym prawdopodobieństwem kontakty te zaowocują kontynuacją nawiązanej współpracy oraz realizacją własnych mikroprojektów przez kluby sportowe w Euroregionie Beskidy.

Skip to content