KONFERENCJA INTERREG V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020

Serdecznie zapraszamy na Konferencję organizowaną w ramach Programu Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Dębowiec przy Al. Armii Krajowej 220 w Bielsku-Białej.

 

W związku z tym, że każdy projekt oparty o tzw. „czynnik ludzki” musi wywierać pozytywny wpływ na realizację zasad dostępności tj. równouprawnienie płci oraz równość szans i niedyskryminację, tematem przewodnim będzie spełnienie zasad polityk horyzontalnych w projektach finansowanych w ramach Programu Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-2020  Prelegentem będzie praktyk w tej dziedzinie – Pan Piotr Kowalski, przedstawiciel Fundacji FADO.

 

Ponadto podczas konferencji PRAKTYCY W ROZLICZENIACH – MIKROBENEFICJENCI przedstawią swoje doświadczenia i pomysły jak sprostać wymaganiom unijnych przepisów i szybko i skutecznie rozliczyć mikroprojekt.

 

Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać w terminie do 10 listopada 2017 roku na adres mailowy:
p.wojciechowski@www.euroregion-beskidy.pl lub pod numerem telefonu +48 33 488 89 20.

 

W przypadku chęci udziału w konferencji osób z różnym stopniem niepełnosprawności, prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić takich jak: przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych, alternatywne formy materiałów, zapewnienie systemu wspomagającego słyszenie, zapewnienie tłumacza języka migowego, specjalne wyżywienie, inne. Dodatkowo  informujemy,  iż konferencja zorganizowana została w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami.

PROGRAM KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy.

 

Skip to content