IV polsko-czeski EKS Euroregionu Beskidy 26.10.2017

26 października 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej miało miejsce kolejne, czwarte już posiedzenie polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

 

Na przedmiotowe posiedzenie EKS przedłożonych zostało 7 mikroprojektów ( w tym 4 czeskie i 3 polskie) złożonych przez Wnioskodawców w terminie do 6 września 2017 roku, które przeszły pozytywnie ocenę wymogów formalnych, kwalifikowalności oraz merytoryczną i aspektów transgranicznych.

 

Członkowie Euroregionalnego Komitetu Sterującego zatwierdzili do dofinansowania wszystkie 7 złożonych mikroprojektów na łączną kwotę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 174 889,25 EUR.

 

Listy zatwierdzonych mikroprojektów:

Lista mikroprojektów zatwierdzonych na IV posiedzeniu EKS

Lista mikroprojektów zatwierdzonych z warunkami na IV posiedzeniu EKS

 

[jed_panel heading=”below” heading_msg=”” border_color=”#1e73be”]Przypominamy o  aktualnym V naborze wniosków, który trwa do 19 grudnia 2017 roku. Zachęcamy do konsultowania pomysłów projektowych z pracownikami działu czeskiego w Stowarzyszeniu „Region Beskidy”.[/jed_panel]

 

Skip to content