KONSULTACJE POMYSŁÓW NA MIKROPROJEKT

W związku z trwającym do 13 kwietnia br.  III naborem mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w ramach 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” oraz 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”, zapraszamy Państwa do konsultowania koncepcji planowanych mikroprojektów.

 

Konsultacje prowadzone są w biurze Stowarzyszenia „Region Beskidy” w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 15:00.

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminów konsultacji telefonicznie, pod numerem 33 488 89 25

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Skip to content