Rozstrzygnięcie konkursu pt.: „Co zrobię, żeby powietrze, którym oddycham było czystsze?”


W dniu 20 marca 2018 roku w Siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Marcina Filipa – Dyrektora Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” w składzie: Monika Pasierbek – Samodzielny Specjalista ds. Promocji oraz Paweł Wojciechowski – Samodzielny Specjalista ds. Promocji, oceniła 35 amatorskich filmów zgłoszonych do konkursu „Co zrobię, żeby powietrze, którym oddycham było czystsze?”. Filmy te dotyczące szeroko pojętej problematyki zanieczyszczenia powietrza i środowiska w regionie pogranicza polsko-słowackiego można było składać do dnia 16 marca 2018 roku. Spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoniono jedną pracę zwycięską oraz 9 prac wyróżniających się. Ponadto Komisja Konkursowa postanowiła dodatkowo uhonorować wyróżnieniem specjalnym klasy VIa, VIb oraz VIIa ze Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce.

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za wkład i zaangażowanie a zwycięzcom przypominamy, że uroczysty odbiór  nagród odbędzie się w Bielsku-Białej w trakcie 8 Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii w dniu 15 czerwca 2018 roku.

LISTA NAGRODZONYCH PRAC

Konkurs odbywał się w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” wraz ze słowackim partnerem Zdrużeniem Region Beskydy od lipca 2017 roku do czerwca 2018 roku mikroprojektu pod nazwą „Powietrze nie zna granic”. Obejmuje on szereg działań mających na celu m.in. zapobieganie degradacji środowiska naturalnego jak również zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców Euroregionu Beskidy, przyczyniając się do ratowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Skip to content