VI posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Beskidy

19 czerwca 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej miało miejsce kolejne, szóste już posiedzenie polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

 

Na przedmiotowe posiedzenie EKS przedłożonych zostało 7 mikroprojektów ( w tym 6 polskich i 1 czeski) złożonych przez Wnioskodawców w terminie do 12 kwietnia 2018 roku, które przeszły pozytywnie ocenę wymogów formalnych, kwalifikowalności oraz merytoryczną i aspektów transgranicznych.

 

Członkowie Euroregionalnego Komitetu Sterującego zatwierdzili do dofinansowania wszystkie 7 złożonych mikroprojektów na łączną kwotę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 149 172,10 EUR.

 

Listy zatwierdzonych mikroprojektów:

Lista mikroprojektów zatwierdzonych na VI posiedzeniu EKS

Lista mikroprojektów zatwierdzonych z warunkami na VI posiedzeniu EKS

 

[jed_panel heading=”below” heading_msg=”” border_color=”#1e73be”]Przypominamy o  aktualnym VII naborze wniosków, który trwa do 12 września 2018 roku. Zachęcamy do konsultowania pomysłów projektowych z pracownikami działu czeskiego w Stowarzyszeniu „Region Beskidy”.[/jed_panel]

 

Skip to content