GRAjmy z Interregiem, czyli polsko-czeski dzień seniora za nami

Stowarzyszenie „Region Beskidy” wraz z Urzędem Marszałkowskiem Województwa Śląskiego zorganizowało wydarzenie  pn. „GRAJMY Z INTERREGIEM. POLSKO-CZESKI DZIEŃ SENIORA”, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2018 roku na terenie obok hali pod Dębowcem przy ul. Karbowej 26 w Bielsku–Białej. W wydarzeniu brali udział seniorzy z Polski, Czech oraz Słowacji.

Celem gry plenerowej była przede wszystkim integracja seniorów z terenów przygranicznych, poznanie kultury i języka sąsiada (podstawowych zwtorów), pogłębienie wiedzy uczestników gry na temat programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska, Unii Europrejskiej i funduszy unijnych – zaprezentowanie efektów projektów unijnych w regionie.

Gra rozpoczynała się od wręczenia uczestnikowi broszury informacyjno-promocyjnej dotyczącej programu Interreg V-A RCz-PL. Na tylnej stronie broszury pozostawiono miejsce na tabelę punktową do każdego z 7 stanowisk interaktywnych. Rolą uczestnika było zebranie 7 pieczątek, które potwierdzały zaliczenie danego stanowiska.

Każde ze stanowisk interaktywnych było inne, celem nadrzędnym organizatorów była promacja programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ale także integracja społeczności lokalnej pogranicza polsko-czeskiego oraz niwelowanie barier kulturowo-językowych.

Po zaliczeniu wszystkich stanowisk i zebraniu kompletu pieczątek każdy z seniorów dostawał od organizatorów atrakcyjny upominek.

W sumie w wydarzeniu „GRAJMY Z INTERREGIEM. POLSKO-CZESKI DZIEŃ SENIORA” wzięło udział 275 uczestników (planowano udział 150 osób).

Skip to content