Anulowanie zapytania ofertowego dot. materiałów promocyjnych realizowanych w ramach projektu "Wspólne Dziedzictwo"

Informujemy, że zapytanie ofertowe opublikowane w dniu 24 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej Euroregionu Beskidy oraz w bazie konkurencyjności funduszy europejskich nie zostało rozstrzygnięte. Powodem anulacji zapytania ofertowego była niezgodność przedłożonych ofert z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym.

Zakup materiałów promocyjnych planowany jest w związku z realizacją projektu pt. „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego „Wspólne Dziedzictwo””.

Skip to content