Instrukcja rozliczania mikroprojektu oraz sporządzania wniosku o zmianę CZ-PL

 

Szanowni Państwo,

 

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną instrukcję rozliczania mikroprojektów oraz składania wniosku o zmianę za pomocą systemu MS2014+ w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy się kontaktować z pracownikami Działu Czeskiego w Stowarzyszeniu „Region Beskidy” pod numerem 33 488 89 22.

 

Instrukcja rozliczania mikroprojektów oraz składania wniosku o zmianę za pomocą systemu MS2014+

 

Skip to content