Piąte spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu flagowego "Wspólne dziedzictwo"

W dniu 03.01.2019 r. w hotelu Clarion Congress w Ołomuńcu miało miejsce piąte spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

W spotkaniu w imieniu Stowarzyszenia uczestniczyli Monika Pasierbek – Koordynator Projektu, oraz Marcin Filip  – Dyrektor Biura.

W trakcie spotkania rozmawiano o bieżących działaniach takich jak mapowanie turystycznego potencjału, atlas wizerunkowy pogranicza, strona www projektu, broszury, gadżety „lojalnościowe”, gazeta turystyczna pogranicza, oraz stojaki z informacjami o obiektach turystycznych. Ponadto Partnerzy Projektu dyskutowali o sprawach związanych z uczestnictwem na targach / imprezach promocyjnych, oraz warsztatach z zarządzania produktami turystycznymi. Omówiono również palny na najbliższe miesiące.

Skip to content