IX POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020

W dniach 19-20.03.2019 r. na Słowacji odbędzie się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (zatwierdzający tzw. „duże projekty”)

Przedmiotem obrad będzie  m. in. zatwierdzenie do dofinansowania projektów z obszaru edukacji transgranicznej i  transportu multimodalnego złożonych w ramach II naboru trwającego do 30 kwietnia 2018 r.  oraz rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Skip to content