"Euroregion Beskidy w liczbach"


W kwietniu 2019 roku Urząd Statystyczny w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej ukończył prace nad kompletowaniem zestawu danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą gmin i powiatów województw śląskiego oraz małopolskiego będących członkami  Euroregionu  Beskidy. Publikacja wydana pod tytułem „Euroregion Beskidy w liczbach” prezentuje m.in. w formie  tabelarycznej podstawowe informacje demograficzne, o rynku pracy, statystyce społecznej, finansach gmin oraz podmiotach gospodarczych. Szeroki zakres czasowy zestawień obejmujący lata 2000–2017 umożliwia dokonywanie porównań i analiz statystycznych.

Dziękując całemu zespołowi Urzędu Statystycznego za wkład pracy włożony w przygotowanie i wydanie powyższej publikacji, żywimy jednocześnie nadzieję, że zgromadzone dane okażą się dla wszystkich zainteresowanych przydatnym źródłem informacji o Euroregionie Beskidy.

W imieniu Wydawcy zachęcamy również do korzystania z bogatej oferty wydawniczej i informacyjnej statystyki publicznej dostępnej na stronach internetowych katowice.stat.gov.pl i stat.gov.pl oraz w Informatorium Statystycznym.

Skip to content