Prośba o składanie ofert na wykonanie zdjęć i filmów


Stowarzyszenie „Region Beskidy” rozpoczyna realizację mikroprojektu pn. „Promujemy 2X więcej”, w ramach którego zaplanowano zakup zdjęć i krótkich filmów promocyjnych, które wykorzystywane będą na potrzeby kampanii promocyjnej Beskidów w mediach społecznościowych, drukowanych publikacjach, folderach, broszurach itp.

Zlecenie składa się z 2 części:

  1. Zdjęcia:

– dostarczenie min. 200 zdjęć,

– zdjęcia mają prezentować 4 pory roku w  Beskidach, atrakcje turystyczne, krajobrazy, aktywność  sportową w Beskidach itp. – szczegółowy zakres tematyczny zdjęć ustalony zostanie na etapie podpisania umowy,

– zdjęcia mają być poddane korekcji graficznej min. korekta kolorów i ostrości, kadrowanie, retusz, przygotowanie zdjęć do druku,

– Zamawiającemu zostaną przekazane autorskie prawa majątkowe,

– Zdjęcia powinny charakteryzować się wysoką jakością dokumentalną oraz muszą być wykonane w technice cyfrowej,

– Dostarczenie Zamawiającemu końcowych zdjęć na nośniku elektronicznym w postaci plików TIFF i JPEG w rozdzielczości (co najmniej / minimalnej) 3960 x 2640, min. 300 DPI.

Warunki udziału:

– wysłanie portfolio zawierającego min. 20 fotografii prezentujące zdjęcia w następujących kategoriach tematycznych: atrakcje turystyczne w Beskidach, aktywnie  w  Beskidach , krajobrazy beskidzkie (Beskid Żywiecki, Śląski, Mały), detale architektoniczne, zdjęcia makro,

– wykazanie się doświadczeniem z zakresu fotografii turystycznej; mile widziane wskazanie konkretnych wcześniej zleconych realizacji.

  1. Filmy :

– dostarczenie min. 8 filmów,

– krótkie, dynamiczne filmy dotyczące aktywności w Beskidach w ujęciu 4 pór roku (szczegółowa specyfikacja dotycząca tematyki i długości ustalona zostanie na etapie podpisania umowy),

– długość filmu min. 10 sek. – max. 60 sek

Warunki udziału:

– wysłanie portfolio zawierającego min. 5 filmów prezentujących aktywność / ruch w różnych odsłonach tematycznych np. rowery, turystyka piesza,  najpiękniejsze chwile w Beskidach itp.

Kryteria wyboru oferty:

W pierwszej kolejności o wyborze oferty decydować będzie jakość zaprezentowanych w portfolio materiałów. W przypadku ofert zbliżonych jakościowo, drugim  kryterium wyboru będzie zaoferowanie większej ilości materiału.

Złożona oferta powinna zawierać:

– cenę brutto za jeden film/ jedno zdjęcie.

Stowarzyszenie „Region Beskidy” przeznacza na zakup materiałów promocyjnych odpowiednio:

– zdjęcia –  10 000 zł brutto

– filmy – 4 000 zł brutto.

Termin realizacji zlecenia zostanie ustalony indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kilku Wykonawców realizujących przedmiot oferty.

Oferty należy złożyć w terminie do 24.05.2019 roku na adres: m.filip@www.euroregion-beskidy.pl

 

Mikroprojekt pn. „Promujemy 2X więcej”  dofinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020.

Skip to content