Rozstrzygnięcie zapytania na wykonanie zdjęć i filmów do mikroprojektu pn. "Promujemy 2 razy więcej"

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za złożenie ofert ramach zapytania dotyczącego zakupu 200 zdjęć i 8 krótkich filmów promocyjnych , które wykorzystywane będą na potrzeby kampanii promocyjnej Beskidów w mediach społecznościowych, drukowanych publikacjach, folderach, broszurach itp.

Stowarzyszenie „Region Beskidy”wybrało poniższych wykonawców:

Część zdjęciowa: Rafał Soliński

Cześć filmowa: Neva Outdoor

Zakup zdjęć i filmów jest jednym z działań mikroprojektu pn. „Promujemy 2 x więcej”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Interreg V-A RCz-PL 2014-2020.

Skip to content