VIII posiedzenie polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego

11 czerwca 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej miało miejsce kolejne, ósme już posiedzenie polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

 

Na przedmiotowe posiedzenie EKS przedłożonych zostało 20 mikroprojektów ( w tym 13 polskich i 7 czeskich) złożonych przez Wnioskodawców w terminie do 2 kwietnia 2019 roku. Ocenę wymogów formalnych i kwalifikowalności spełniło 20 złożonych mikroprojektów. Natomiast ocenę merytoryczną i aspektów transgranicznych spełniło 17 mikroprojektów.

 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz w ramach osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności dofinansowanych zostało 17  mikroprojektów ( w tym 12 polskich i 5 czeskich) na łączną kwotę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 331 049,68 EUR. 3 mikroprojekty (w tym 1 polski i 2 czeskie) zostały skierowane do przepracowania.

 

Listy zatwierdzonych mikroprojektów:

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania na VIII posiedzeniu EKS

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania na VIII posiedzeniu EKS z warunkami

Lista mikroprojektów nie zatwierdzonych do dofinansowania na VIII posiedzeniu EKS

 

[jed_panel heading=”below” heading_msg=”” border_color=”#1e73be”] Uprzejmie informujemy, iż kolejny nabór wniosków planowany jest na I kwartał 2020 roku. Zachęcamy do konsultowania pomysłów projektowych z pracownikami działu czeskiego w Stowarzyszeniu „Region Beskidy”.[/jed_panel]

 

Skip to content