BESKIDY Polską Marką Turystyczną!


Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z Polską Organizacją Turystyczną realizuje Projekt „Polskie Marki Turystyczne” w ramach którego specjalnie powołana Kapituła składająca się z przedstawicieli MSiT, POT oraz ekspertów w zakresie turystyki poddała ocenie formalnej i merytorycznej 117 zgłoszeń z całej Polski. Efektem prac Kapituły była rekomendacja w oparciu o którą Minister Sportu i Turystyki przyznał ubiegającym się tytuł „Polska Marka Turystyczna” oraz „Polska Marka Turystyczna – kandydat”. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie przyznanych tytułów odbyło się 16 września br. w Reducie Banku Polskiego w Warszawie.

Jeden z pięciu zaszczytnych tytułów „Polska Marka Turystyczna” z rąk Ministra Sportu i Turystyki – Pana Witolda Bańki oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej – Pana Roberta Andrzejczyka odebrał dla Marki Beskidy Pan Marcin Filip Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy”. Tym samym Polska Marka Turystyczna „Beskidy” znalazła się w elitarnym gronie podobnie uhonorowanych: Krainy Lessowych Wąwozów, Śląska Cieszyńskiego, Lublina oraz Torunia. Z terenu województwa śląskiego miano „Polska Marka Turystyczna – kandydat” otrzymała Jura Krakowsko-Częstochowska”.

Idea Projektu Polska Marka Turystyczna

Skip to content