Program, który zmienia polsko-czeskie pogranicze


Zachęcamy do udziału w konferencji pn. „Program, który zmienia polsko-czeskie pogranicze”, którą organizuje 24 października br. w Bielsku-Białej, w Hotelu BIT (http://hotelbit.pl/) Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Konferencja będzie doskonałą okazją do zaprezentowania m.in. efektów współpracy polskich i czeskich partnerów będących rezultatem realizowanych projektów, promocji Interreg V-A RCz-PL, postępów we wdrażaniu mikroprojektów administrowanych przez Euroregion Silesia, przekazaniu informacji o możliwości składania małych projektów w ramach naboru do OP2 w Euroregionie Beskidy oraz przedstawieniu bliższych informacji o przyszłości czesko-polskiego programu współpracy transgranicznej po 2020 roku !!!

Podczas spotkania czynna będzie wystawa roll-upów, wykonanych przez beneficjentów na potrzeby realizacji projektów na pograniczu polsko-czeskim, m.in. z województwa śląskiego. Wystawa ma charakter promocyjny i jej celem jest zaprezentowanie opinii publicznej jak można wykorzystać fundusze unijne dostępne w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program

Więcej na temat konferencji i zasad rejestracji

Skip to content