VI posiedzenie Komitetu ds. Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020


Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Żylińskiego Kraju Samorządowego, odbędzie się VI posiedzenie Komitetu ds. Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Głównym tematem obrad będzie zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w V oraz IV naborze w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK” oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK” realizowanego w partnerstwie Euroregion Beskidy-Żyliński Kraj Samorządowy.

Skip to content