XI nabór wniosków w ramach Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020

W związku z trwającym XI naborem w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) informuje, że termin naboru nie ulega zmianie. Projekty można składać do 2 kwietnia 2020 roku.

 

Jednakże w związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym koronawirusa COVID-19 oraz jego potencjalnym negatywnym wpływem na proces składania i realizacji mikroprojektów, wnioski o dofinansowanie, które będą złożone po terminie 2 kwietnia br., ale nie później niż do 30 kwietnia 2020 roku, do których dołączona zostanie odpowiednia prośba wraz ze stosownym uzasadnieniem mogą być rozpatrzone na XI posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, wstępnie planowanym na czerwiec 2020 roku.

 

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać na bieżąco, wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014+  https://mseu.mssf.cz

 

UWAGA!!!!

W kwestii podpisów Porozumienia o współpracy w ramach mikroprojektu lub Oświadczenia o partnerstwie:

  1. w pierwszej kolejności należy spróbować podpisać porozumienie/oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdego z partnerów (w przypadku podpisu przez osoby upoważnione wgrać do systemu ISKP także upoważnienie) – nie będzie konieczności późniejszego składania oryginału.

LUB

  1. podpisać ręcznie – każdy partner podpisze się wraz z parafowaniem każdej strony na skanie. Każdy partner projektu załączy oświadczenie o tym, że przyjmuje zobowiązanie tam zawarte.

Wszystkie pozostałe załączniki (oświadczenia partnera, prawo dysponowania nieruchomościami itp.) mogą być podpisywane podpisem kwalifikowanym.

 

Pracownicy działu Czeskiego Stowarzyszenia „Region Beskidy”  pracują zdalnie i kontakt z nimi możliwy jest tylko drogą elektroniczną.

Z uwagi na Państwa i nasze bezpieczeństwo korespondencję prosimy kierować na adresy e-mail: j.szweda@www.euroregion-beskidy.pl    oraz  g.kruczek@www.euroregion-beskidy.pl.

 

Skip to content