Informacja o kolejnych naborach na MIKRO PL-SK

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i na świecie, związaną z panującym zagrożeniem epidemicznym, które spowodowało szereg ograniczeń zarówno w sferze życia zawodowego jak i prywatnego, zostaliśmy zmuszeni do odłożenia na późniejszy termin planów związanych m.in. z:

ogłoszeniem VI naboru wniosków o dofinansowanie dla mikroprojektów w 1 osi priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”,

przeprowadzeniem szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020.

 

Planowany termin na  otwarcie kolejnego  naboru MAJ – CZERWIEC 2020 roku.
Niestety na dzień dzisiejszy nie możemy dokładnie określić terminu ogłoszenia VI naboru wniosków o dofinansowanie oraz przeprowadzenia szkoleń, z uwagi na obowiązujące przepisy sanitarne.
O terminach poinformujemy Państwa m.in. za pośrednictwem naszej strony internetowej. Prosimy o śledzenie informacji znajdujących się w zakładce „Aktualności”.

Jednocześnie informujemy, że zasady wnioskowania pozostają bez zmian, mogą Państwo opracowywać wstępne plany projektowe oraz konsultować je z pracowniami zespołu Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020. Zapraszamy do kontaktu również w przypadkach problemów bądź pytań związanych z realizacją mikroprojektów.

 

[jed_panel border_color=””]

PRACOWNICY PROGRAMU INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 SĄ DOSTĘPNI POD NR TEL. tel. + 48 503 109 544.

Wszelkie pytania/problemy można kierować również drogą mailową:

Iwona Duława: i.dulawa@www.euroregion-beskidy.pl

Natalia Lesińska: n.lesinska@www.euroregion-beskidy.pl

Beata Barańska: b.baranska@www.euroregion-beskidy.pl

[/jed_panel]

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności.

Skip to content