Komunikat dla mikrobeneficjentów realizujących mikroprojekty w związku z pandemią COVID-19

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Komunikatu dla mikrobeneficjentów realizujących mikroprojekty w związku z pandemią COVID-19.

Komunikat zawiera informację na temat możliwości częstszego raportowania wydatków w ramach realizowanych mikroprojektów poprzez składanie raportów częściowych/dodatkowych.

Jest to odpowiedź na zgłaszane przez Państwa problemy związane z płynnością finansową wynikające z konieczności wydłużenia realizacji poszczególnych działań projektowych z uwagi na ogłoszony w Polsce i na Słowacji  stan epidemii. Dokument ten, wypracowany  wspólnie przez wszystkie podmioty zarządzające  małymi projektami na granicy polsko-słowackiej umożliwia Państwu złożenie:

  •  dodatkowego częściowego raportu z realizacji mikroprojektów wspólnych obejmujących 6 kolejnych miesięcy realizacji mikroprojektu (pkt. I komunikatu),
  • dodatkowego częściowego raportu z realizacji mikroprojektu indywidualnego za ustalony z Euroregionem/WJT okres sprawozdawczy  (pkt. II komunikatu).

Komunikat dostępny jest w wersji polskiej i w wersji słowackiej.

 

Skip to content