Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do udziału w szkoleniu on-line organizowanym w dniach 10 i 13 lipca 2020 r.

 

Szkolenie jest bezpłatne, prowadzone za pośrednictwem jednej z platform umożliwiających telekonferencje i będzie dotyczyć kwestii związanych z trwającym VI i V naborem mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020:

– VI nabór wniosków dla 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”
– V nabór wniosków dla 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji  transgranicznej i  uczenia  się  przez  całe  życie”

 

Podczas spotkania omówione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz bieżące zmiany w dokumentach wdrożeniowych.

 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa do 08 lipca br. na adres mailowy: n.lesinska@www.euroregion-beskidy.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

Skip to content