Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do udziału w szkoleniu on-line organizowanym w dniu 03 marca br.

Szkolenie jest bezpłatne, prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM i będzie dotyczyć kwestii związanych z trwającym VII naborem mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020:

VII nabór wniosków dla 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji  transgranicznej i  uczenia  się  przez  całe  życie”

Podczas spotkania omówione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz bieżące zmiany w dokumentach wdrożeniowych.

Prosimy o przesłanie  zgłoszenia uczestnictwa do 01 marca br.  na adres mailowy: n.lesinska@www.euroregion-beskidy.pl.

Skip to content