Przedłużenie XIV naboru polsko-czeskich wniosków do 7 maja 2021 roku

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_cz_pl_eu_rgb.png

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz dużym zainteresowaniem polsko-czeskimi wnioskami uprzejmie informujemy, iż trwający XIV nabór wniosków o dofinansowanie (planowany do 27 kwietnia 2021 roku) zostaje przedłużony do 7 maja br. 

Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego na którym rozpatrywane będą złożone w XIV naborze wnioski projektowe, planowane jest na koniec czerwca br.

Przypominamy, iż w trwającym naborze dofinansowane będą wszystkie typy mikroprojektów,
w dwóch osiach priorytetowych:

Osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności

W obecnym, XIV naborze w osi priorytetowej 2, preferowane będą projekty typu A (wspólne).

Zachęcamy do konsultowania wniosków projektowych z pracownikami Działu Czeskiego Stowarzyszenia „Region Beskidy” e-mailowo:

j.szweda@www.euroregion-beskidy.pl

j.wrobel@www.euroregion-beskidy.pl

g.kruczek@www.euroregion-beskidy.pl

Zapraszamy do składania wniosków!!!

Skip to content