Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym organizowanym w dniu 18 października 2021. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Widok 18/1-3.

Szkolenie skierowane jest do Samorządów Terytorialnych, które widzą potrzebę wsparcia rozwoju dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego pogranicza polsko-słowackiego. Szkolenie jest bezpłatne i będzie dotyczyć kwestii związanych z trwającym IX naborem mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020:

IX nabór wniosków dla 1 osi priorytetowej programu

„Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru
pogranicza” cel szczegółowy „Zwiększenie poziomu zrównoważonego
wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców”.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz bieżące zmiany w dokumentach wdrożeniowych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa pod nr telefonu 33 488 89 21
lub na adres mailowy:  n.lesinska@www.euroregion-beskidy.pl .

Skip to content