Wydłużono termin składania wniosków dla naboru – 1 osi Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Ze względu na liczne prośby potencjalnych Wnioskodawców Stowarzyszenie Region Beskidy wydłuża Nabór uruchomiony dla:

–   1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”  (dostępna w IX naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 550 000,00 EUR)

Wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów do 16 listopada 2021 r. do g. 15:00.

Czas trwania naboru wydłużony 

od 28.09.2021 do 16.11.2021 do godziny 15:00

Skip to content