W dniu 1 grudnia br. odbędzie się XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej. W programie zaplanowano:

-zaprezentowanie stanu wdrażania programu w osiach priorytetowych w tym poszczególnych projektów parasolowych i pomocy technicznej,
-omówienie kwestii związanych z wykorzystaniem oszczędności w ramach poszczególnych priorytetów,

-przedstawienie stan realizacji działań informacyjno-promocyjnych w 2021 r. oraz zatwierdzenie rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych w 2022 r.  

Skip to content