Zakończono IX nabór dla 1 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

16 listopada 2021 r. o godz. 15:00 zakończył się w Euroregionie Beskidy IX nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja do, uruchomiony dla I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.
W ramach naboru złożono 21 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 701 422,38 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content