Otwarty nabór ośrodków narciarskich do publikacji pn. "Beskidy Zimą".

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w partnerstwie z czeskim Stowarzyszeniem „Region Beskydy” realizuje mikroprojekt pn. „Transgraniczna marka turystyczna Beskidy” . Celem tego mikroprojektu jest promocja transgranicznej destynacji turystycznej jaką jest Marka Beskidy.

Jednym z działań projektu jest kompleksowe opracowanie publikacji prezentującej główne ośrodki narciarskie w Beskidach, konkretnie obszaru Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego i Morawsko-Śląskiego. Wyciągi narciarskie oraz atrakcje turystyczne, które będą opisane w publikacji dobrane zostaną według kryterium kolejności zgłoszeń.

W publikacji wyciągi narciarskie pokategoryzowane będą według kryterium przepustowości tzn. ilości osób, które mogą wyjechać na szczyt w ciągu godziny.

W publikacji oprócz wyciągów narciarskich zostaną opisane zimowe ośrodki narciarskie, a także atrakcje, które zapewnią turystom czas wolny po nartach.

W związku z powyższym ogłaszamy otwarty nabór na udział w ww. publikacji pn. „Beskidy Zimą” jako wyciąg narciarski lub atrakcja turystyczna. Jeżeli Państwa obiekt wpisuje się we wskazane powyżej kategorie zapraszamy do udziału w mikroprojekcie.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz dokonania zgłoszenia udziału w projekcie proszę o kontakt z Panem Maksymilianem Prygą pod numerem telefonu +48 33 488 89 20.

Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do 14.01.2022 r.

Mikroprojekt pn. ”Transgraniczna marka turystyczna Beskidy” dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.


Skip to content