Projekt programu PL-SK na lata 2021-2027 – zatwierdzony

Grupa Robocza, 16 grudnia 2021 r. zatwierdziła projekt “Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027″.

Prace nad programem trwały od czerwca 2020 r. Zaangażowane instytucje wypracowały projekt programu, który następnie podlegał m.in. konsultacjom publicznym.  

Zatwierdzony projekt programu zostanie teraz przedstawiony do opiniowania rządom Polski i Słowacji.  

Skip to content