XVI nabór polsko-czeskich wniosków do 31 marca 2022 roku

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.pngStowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący)

w związku z trwającym ciągłym/otwartym naborem wniosków
o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 przypominają, iż

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać na bieżąco, wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014+ https://mseu.mssf.cz
Zarządzający Funduszem gwarantuje, iż wnioski, które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji MS2014+) w terminie


do 31 marca 2022 roku

 

będą rozpatrywane na XVI posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) planowanym na maj 2022 roku

w ramach XVI naboru dofinansowane będą mikroprojekty

typu A- wspólne, z Partnerem Wiodącym oraz typu C – samodzielne,
w dwóch osiach priorytetowych z uwzględnionymi warunkami:

 

  • Osi priorytetowej 2Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
  • Osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności (WARUNKI:

– wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 10 000 EUR,

– nie będą dofinansowane działania inwestycyjne).

Realizacja wszystkich mikroprojektów musi zakończyć się do 31.12.2022 r.,

Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są Wytyczne dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy (III wersja Wytycznych dla Wnioskodawców obowiązuje od 01.07.2020 r.). Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami Programu i informacjami dostępne są stronach internetowych Zarządzających FM – Euroregionu Beskidy: www.euroregion-beskidy.pl oraz www.regionbeskydy.cz

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 można uzyskać w Dziale Czeskim Biura:

Stowarzyszenia „Region Beskidy” ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała tel. 033 488 89 22
e-mail:

j.szweda@www.euroregion-beskidy.pl

j.wrobel@www.euroregion-beskidy.pl

Zapraszamy do składania wniosków!!!

Treść ogłoszenia XVI naboru wniosków

Skip to content