Posiedzenie podgrupy roboczej ds. Funduszy Małych Projektów na pograniczu polsko-słowackim programu 2021-2027

W dniu 18 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie podgrupy roboczej ds. Funduszy Małych Projektów.

Podczas posiedzenia przedstawiono warunki realizacji Funduszy Małych Projektów (FMP) na pograniczu polsko-słowackim w latach 2021-2027 w szczególności w tematyce dot.: finansowania i rozliczania kosztów zarządzania projektami FMP, kontroli wydatków FMP oraz zakresu unikania konfliktu interesów.

Skip to content