Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do udziału w szkoleniu on-line organizowanym w dniu 20 kwietnia 2022.

Szkolenie jest bezpłatne, prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM i będzie dotyczyć kwestii związanych z trwającym X i IX naborem mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020:

IX nabór wniosków dla 3 osi priorytetowej programu

 X nabór wniosków dla 1 osi priorytetowej programu


Podczas szkolenia omówione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz bieżące zmiany w dokumentach wdrożeniowych.


Prosimy o przesłanie  zgłoszenia uczestnictwa  na adres mailowy: n.lesinska@www.euroregion-beskidy.pl.
do 19.04.2022 r.

Skip to content