Procedura obiegowa – zatwierdzenie zmiany istotnej w mikroprojekcie

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Decyzją głosujących członków Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Beskidy  Funduszu w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w procedurze obiegowej nr 3 w dniu
21 kwietnia 2022 roku przyjęto następującą uchwałę:

 

Uchwała: Zatwierdzenie zmiany istotnej w mikroprojekcie CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002935 pod nazwą: „Natura i kultura – nowa oferta turystyczna w Euroregionie Beskidy”

Skip to content