Warsztaty produktowe

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje projekt polsko-czeski pn. „Pogranicze śląsko-morawskie” w partnerstwie z Moravian Silesian Tourist oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”. Celem tego kilkuletniego projektu (projekt kończy się w sierpniu 2023 roku) jest promocja atrakcji pogranicza polsko-czeskiego. Atrakcje, które będą promowane w projekcie dobrane są według schematu 4 linii tematycznych, które łączą atrakcje w danej kategorii po polskiej i czeskiej stronie granicy. 

W dniu 24.05.2022 r. w Muzeum Żywności na terenie Dolní Vítkovice odbyły się warsztaty produktowe dla poniższych linii tematycznych projektu.

  1. Linia INDUSTRIALNA pogranicza śląsko-morawskiego
  2. Linia GRAND TOUR pogranicza śląsko-morawskiego

Celem warsztatów było zaprezentowanie przedstawicieli/ zarządców atrakcji turystycznych, którzy biorą udział w projekcie zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie granicy. Partner wiodący wraz z partnerami projektu (PL) zaprezentowali dotychczas zrealizowane działania w projekcie, a także przedstawili plany na najbliższe miesiące.

Spotkanie było także okazją do nawiązania relacji, wymiany doświadczeń i dyskusji z innymi przedstawicielami branży turystycznej z obszaru Polski i Republiki Czeskiej. Wspólnym mianownikiem dyskusji był między innymi podobny profil obiektu.

Druga część warsztatów produktowych zaplanowana została na 31 maja 2022 r.

Projekt pn. ”Pogranicze Śląsko-Morawskie” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Skip to content