Spotkania promocyjno-informacyjne Interreg 2021-2027

Regionalny Punkt Kontaktowy Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w spotkaniach promocyjno-informacyjnych pn. Poznaj ofertę Interreg Polska-Słowacja – wprowadzenie do Interreg 2021-2027 i efekty dotychczasowej współpracy.

W trakcie wydarzeń przedstawione zostaną m.in. informacje na temat specyfiki nowego programu, działań możliwych do realizacji, partycypacji w projektach z zakresu turystyki i kultury, wsparcia dla partnerów czy wykorzystania efektów dotychczasowych projektów w przygotowaniu nowych inicjatyw transgranicznych. Istnieje możliwość zgłoszenia się na indywidualne konsultacje pomysłów projektowych.

Spotkania zaplanowano w trzech różnych terminach i lokalizacjach:

  • Żywiec (Starostwo Powiatowe, ul. Krasińskiego 13) – 7 października 2022 r.
  • Bielsko-Biała (Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1) – 14 października 2022 r.
  • Strumień (Urząd Miejski, ul. Rynek 4) – 28 października 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzeń i elektronicznej rejestracji na stronie https://ewt.slaskie.pl/czytaj/spotkania_promocyjno_informacyjne_interreg_polska___slowacja

Skip to content