KONFERENCJA Program Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020

12  grudnia 2022 r. zorganizowano konferencję z udziałem Pana Grzegorza Pudy – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
Głównym tematem konferencji było podsumowanie działania programów oraz tematyka promocji – Jak Odpowiednio dobrane działania promocyjne mogą przynieść wymierne efekty po zakończeniu realizacji mikroprojektów m. in. efektywną promocję w mediach społecznościowych. Prelegentem był praktyk w tej dziedzinie, który przedstawił nowoczesne, skuteczne metody dotarcia do konkretnych grup docelowych.

Skip to content